Kritiker 2019

FA Kritiker

FA_190927_sm-kval_jean-marc

FA_190927_sm-kval_teklund

FA_Fjällpokalfinal_190926_ROlausson_JM Chabloz

FA_fjällpokalkval_ ukl_ 190925_sjohansson

FA_Fjäll-SMfinal_Randersson_Tjohansson_190928

FA_SKL_SM-Final_RolfSandström_LarsThulin__Skåne20191011

FA_SKL_SM-kval__RolfSandström_Skåne_20191011

FA_SKL_SM-kval_LarsThulin_Skåne_20191011

FA_ukl_Derby_Thore_Larsson_Skåne_20191009

FA_Ukl_Derbyfinal__Thore_Larsson_Kristina_Edh_Skåne_20191010

FA_ukl_Derbykval_KristinaEdh_091019

FA Skogspokal final Henrik Nilsson Stellan Johansson_190907

SM final Tore Sandström Lars Thulin_190906

SM Skog kval Lars Thulin_190905

SM Skog kval Tore Sandström_190905

VBFK Fjällpokalkval_190925_Robert O

VBFK_SM20190406

VBFK_VFP2019

SGSK Kritiker

sgsk_skl_thorelarsson_190412

sgsk_torbjörnlarsson_190412

sgsk_uklökl_thorelarsson_190413

SISK Kritiker

SISK_Gotland_SKL_Benny_Melin_20190921 (2)

SISK_Gotland_SKL_Patrick_Larsson_20190921

SISK_Gotland_uklökl_Daniel_Gustavsson_20190920

SISK_Gotland_uklökl_Patric-Larsson_20190920

SSK Kritiker

SNFK Arjeplog 20190308Ronny

SNFK Arjeplog 20190309 Öystein

snfk_uklökl_dedin_20190308

snfk_uklökl_mkangosjärvi_20190310

snfk_uklökl_rolausson_20190310

ssk_skl_rolausson_20190309

SSK_SNFK_uklökl_190309_Sjohansson

SVPK Kritiker

guldpokalen 2019[1]

SPK Varberg Guldpokalen Kval

SVPK_Varberg_SKL_PerOla-Brekke2_20190927[1]

SVPK_Varberg_SKL_ThoreLarsson_2019-09-27

SVPK_Varberg_uklökl_Bjerke_Andersson_20190928

SVPK_Varberg_uklökl_VibekeLAndersson_20190929

SFK Kritiker

Segrkl SFK 20191001 Kjells Gustavsson

SFK 20190908  Camilla Paradis

SFK Kritik Ukl 20190326

SFK Skåne Andras parti

SFK vår prov Krageholm

SFK SKL  20190325 John Bak

SFK_Skåne_uklökl_Bjerke_Andersson_20191007

SFK_Skåne_uklökl_Björn_Meijel_ 20191008

SFK uklökl 2019-03-26 Bjerke Andersson

VFK Kritiker

vfk_skl_n_bodin_191020

vfk_uklokl_n_bodin_191019

vfk_uklokl_torbjörn_larsson_190406

vfk_uklokl_vlorentzen_191019

vfk_uklökl_a_talpai_191020

ÖFK Kritiker

ofk_skl_abredsgaard_191004

ofk_skl_cparadis_191004

ofk_uklokl_abredsgaard_191006

ofk_uklokl_bmelin_191005

ofk_uklokl_bmelin_191006 (1)2

ofk_uklokl_cparadis_191005

Öfk_torbjörnlarsson_190414

öfk_bmeijel_190413

ÖFK_larsohlander_190414

ÖSFK Kritiker

Ösfk_uklökl_MStenström_191019

MFK Kritiker

mfk huvudprov_SKL__CamillaParadis_201911001

mfk huvudprov_SKL1__ErlingClausen_201911001 (1)

_mfk_huvudprov_ukl_ökl__ErlingClausen_201911002 (1)

_mfk_huvudprov_ukl_ökl__ErlingClausen_201911003 (1)

_mfk_huvudprov_ukl_ökl__TorbjörnLarsson_201911001

_mfk_huvudprov_ukl_ökl_LarsThulin_201911002

_mfk_huvudprov_ukl_ökl_TorbjörnLarsson_201911003

_mfk_ukl_ökl_Trossnäs_KerstinFrändegård_20191109

_mfk_ukl_ökl_Trossnäs_Per-OlaBrekke_20191109 (002)

_mfk_ukl_ökl_Trossnäs_Stein Arne Sorknes_20191110 (003)

MFK Gredby uklökl Lars Olander 20190928

MFK Huvudprov MFK Älvdalen 20190831 ML

MFK_Gotland_SKL_Kjell_Gustavsson_20190919

MFK_Gotland_uklökl_Benny_Melin_20190919 (3)

MFK_Gotland_uklökl_Ulf_Johansson_20190921

MFK_Gredby_uklökl_Benny-Melin_20190929 (1)

mfk_skl_BMelin_20190405

mfk_skl_orsa_bpersson_190915

MFK_Sälen_uklökl_Björn_Ström_20190331

MFK_Sälen_uklökl_Ulf_Johansson_20190330

mfk_uklökl_BPersson_20190405

mfk_uklökl_BPersson_20190406

mfk_uklökl_K-Å Gerdin_190830

mfk_uklökl_K-Å Gerdin_190901

mfk_uklökl_LOlander_20190406

mfk_uklökl_orsa_niklasbodin_20190914,15

mfk_uklökl_orsa_Nils G Oscarson_20190914

mfk_uklökl_orsa_ulfjohansson_20190914

MFK uklökl 20191110 Trossnäs Kerstin Frändegård

MFK Älvdalen_2019_ÖKL_UKL_ Köhler

mfk_uklökl_orsa_nköhler_20190915

NNFK Kritiker

nnfk_ukl_Standertskjöld_Nordenstam_Henrik_20190904[2859]

nnfk_uklöklBStröm190427

nnfk_ökl_kjell-åke_gerdin_190915

nnfk_ökl_kjell-åke_gerdin_190914

nnfk_ökl_Hasse Andersson 190921

nnfk_ukl-ökl_Schjölberg Björn 190920

NNFK_UKL-ÖKL_Peter Hoyer_20190907

NNFK_UKL-ÖKL_Peter Hoyer_20190908

NNFK_UKL-ÖKL_Peter Hoyer_20190922

nnfk_uklökl_SBorgen_190427

nnfk_uklökl_NKöhler_190428

nnfk_uklökl_niklasköhler_190818

nnfk_uklökl_NGOscarsson_190427

nnfk_uklökl_NBodin190428

Nnfk_uklökl_KristinaEdh_191106

NNFK_UKL-ÖKL_Kerstin Frändegård_20190907

nnfk_uklökl_K_Frändegård_20190331

nnfk_uklökl_jeanmarcchabloz_190817

nnfk_uklökl_jean-marc chabloz_190921

nnfk_ukl-ökl_Hasse Andersson

nnfk_uklökl_björnschjölberg_190818

NNFK_UKL-ÖKL_Björn Meijel_20190908

nnfk_uklökl_birgerstene_190817

nnfk_uklökl_BHansson190428

NNFK_UKLÖKL_Bengt Hansson_20190414. Version II

nnfk_skl_Schjölberg Björn 190921

nnfk_ukl_kerstin frändegård 190921

nnfk_uklokl_eperman_20191120

nnfk_uklokl_lofsdalen_jean-marc_chabloz_20190428

NNFK_uklökl_ 20191127_ Roar Ödegaard

nnfk_skl_lofsdalen_jean-marc_chabloz_20190427

NNFK_22sept_NiklasK

NNFK_11sept_NiklasK

NNFK UKLÖKL NKöhler 20190317

NNFK UKLÖKL NBodin 20190317

NNFK SKL BHansson 20190316

NNFK UKLÖKL Brynjar Holmli 20190316

NNFK UKLÖKL Brynjar Holmli 20190317

NNFK UKLÖKL KFrändegård 20190316

NNFK UKLÖKL NBodin 20190316

NNFK uklökl  20191030 Thore Maehla

NNFK uklökl 190413 Rørvatnet Terje Bjugan

NNFK UKL ÖKL Terje Bjugan 20190413_II

NNFK Bruksvallarna 190911 kerstin

NNFK Edevik 20190918 kritik

NNFK UKLÖKL Björn Schöldberg 20191023

Kritik NNFK Bruksvallarna 5 och 6 oktober 2019

 

VBFK Kritiker

VBFK ukl_ 190330_aedvall

vbfk ukl-ökl Oisten Nilsson_190927

VBFK uklökl_190926_S Högaas

VBFK_ uklökl_190330_Sjohansson

VBFK_20190405_RS-1

VBFK_20190406_PL

VBFK_20190406_PO

VBFK_20190407_PO

VBFK_skl_190929_patrick_larsson

vbfk_uklokl_fjäll_190818_aedvall

VBFK_uklökl_190405-Kristina-Edh

VBFK_uklökl_190928_plarsson

vbfk_uklökl_fjäll_190817_plarsson

vbfk_vargträsk_ukl_ökl_20190831_plarsson

SNFK Kritiker

snfk _uklökl_t.eklund_190428

SNFK_SKL_20190817_SKeisu

snfk_skl_r.sandström_190427

snfk_SKL_t.johansson 190427

snfk_ukl_ökl Jörn Åselid_190906

snfk_ukl_ökl Torbjörn Eklund_190905

snfk_ukl_ökl_Johan Backlund_190907

snfk_ukl_ökl_mikael kangosjärvi_190907

snfk_uklökl_a.edvall_190428

snfk_uklökl_D_Edin_20190413

snfk_uklökl_j.backlund_20190427

snfk_uklökl_m.kangosjärvi_20190426

snfk_uklökl_m.kangosjärvi_20190428

SNFK_uklökl_M_Björk_20190818

snfk_uklökl_M_Hakuli_2019-04-13

snfk_uklökl_mikael björk_190427

snfk_ukl-ökl_mikael björk_190906

SNFK_uklökl_R_Andersson_20190817

snfk_uklökl_t.johansson_190426

snfk_ökl_Jörn Åselid_190908

snfk_skl_ Johan Backlund_190908

SNFK_skl-190413SJohansson

snfk_uklökl_p.mattsson_20190427

 

ÖNFK Kritiker

onfk_okl_bojohansson_190427

onfk_okl_perhallas_20190428

onfk_okl_pgoransson_190414[326]

onfk_skl_agidlund_190412

Onfk_Skl_LTano Dundret 191019 Lars Tano

onfk_ukl_bojohansson_190414

onfk_ukl_larstano_20190428

onfk_ukl_pgoransson_190413[327]

Onfk_UklÖkl_DEdin_Dundret 191020

Onfk_UklÖkl_PGöransson_Dundret 20okt Peter Göransson

Onfk_UklÖkl_TJohansson_Dundret 191019 Tony Johansson

ÖNFK_skl_190412_SKeisu

önfk_skl_bhansson_190331

önfk_skl_p_mattsson_20190914

önfk_skl_T_Johansson_20190831

önfk_ukl_j_backlund_20190915

önfk_ukl_T_Lindberg_20190901

önfk_uklökl_A_Gidlund_20190831

önfk_uklökl_a_gidlund_20190914 pirrti

önfk_uklökl_H_Nilsson 20190824.doc

önfk_uklökl_ltano_190331

önfk_uklökl_randersson_190330

önfk_ökl_b-o_johansson_20190915

önfk_ökl_P_Mattsson_20190901

önfk_ökl_rHåheim_190413

önfk_öklskl_P_Mattsson_ 20190825.doc