Aktiviteter


Fältprov SFK Södra Skåne, 1-2 okt, 2022

Provledare
Bjeke Andersson 0416-16140

Kommissarie
Maria Rydlöv mobil 0708-168145, mail: provsfk@gmail.com

Program
Lördag 1 okt ukl/ökl  Söndag 2 okt skl

Anmälningsblankett
Ladda ner från FAs hemsida, www.fa-avance.se

Anmälan sändes till kommissarien
För utlandsregistrerad hund ska kopia på stamtavlan bifogas med anmälan.

Anmälningsavgift 600 kr start/dag, insättes på PG. SFK 81 71 20-9.
Ange plats datum, hundens regnr och namn. Vid utlandsbetalning använd

IBAN SE1595000099604208171209, BIC NDEASESS

Sista anmälningsdag
Senast 20 september ska blankett och avgift vara kommissarien tillhanda.

Begränsningar: Max ett parti per dag.
Enligt FAs Jaktprovsregler.

Domare
Ukl/Ökl , Skl

Förläggning & upprop
Upprop se PM på SFK:s hemsida.

Övrigt
PM, program och bekräftelse på start publiceras på SFK:s hemsida. Kontroller av betald medlemsavgift kan komma att utföras.
Eventuella anspråk på återbetalning ska vara kommissarien tillhanda inom två veckor efter avslutat jaktprov. I övrigt vad gäller återbetalning av anmälningsavgift hänvisas till FAs Jaktprovsregler
Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.


Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift ska vara kommissarie tillhanda inom två veckor efter avslutat jaktprov.
I övrigt vad gäller återbetalning hänvisas till FAs Jaktprovsregler

Välkommen!

—————————————————

————————————————————————————