Årspriser/Vandringspriser

För att kunna tävla om SFK’s vandringspriser/Årspriser, Skall resultat som inte är tagna i SFK. skickas in till SFK’s sekreterare senast den siste dec de år man tävlar om.

 

Statuter:

Vandringspriser Jaktprov vår

Axel Westerbergs VP 120627

Statuter SISK_tallrik_090922

ELBOs vandringspris

Bjerkes VP 2018

Vandringspriser Jaktprov höst

Stig_kerstin_ukl

Stig_kerstin_ökl

Stig_kerstin_skl

Årspriser (utdelas på årsmötet)